Is liefde een gevoel, dat je voelt, als je een gevoel voelt, dat je nog niet eerder hebt gevoeld? En als dat gevoel overgaat, is dan de liefde weg?

Liefde is iets dat je moet doen – het is actief – liefde is onvoorwaardelijk – niet zelfzuchtig.

Dat lijkt veel minder aantrekkelijk dan dat verliefde gevoel waar je je wel een beetje ‘high’ van kunt voelen. Ook daarover staat er iets in de Bijbel (1 Corinthiërs 13:4-7):

De liefde is geduldig en vol goedheid.

De liefde kent geen afgunst,

Geen ijdel vertoon en

Geen zelfgenoegzaamheid.

Ze is niet grof

En niet zelfzuchtig,

Ze laat zich niet boos maken en

Rekent het kwaad niet aan,

Ze verheugt zich niet over het onrecht

Maar vindt vreugde in de waarheid.

Alles verdraagt ze,

Alles gelooft ze

Alles hoopt ze

In alles volhardt ze

Vragen om samen over te hebben

  1. Wat betekent liefde voor jullie?
  2. Durf je je eigen naam in te vullen op de plek waar hier ‘liefde’ staat?
  3. Wat gaat er goed in je relatie?
  4. Wat waardeer je in de ander?
  5. Waarin kun je zelf groeien?