“Ik was een gewond kind. Dat had ik als kind natuurlijk niet in de gaten. Mijn vader was trots op me. Dat hoorde ik na zijn overlijden van zijn vrienden. Hij had het me nooit gezegd. Ik wist niet dat hij zoveel van me hield. Dat had ik niet ervaren. Kennelijk kon hij daar niet over praten. Daardoor groeide ik op met een muur om mijn hart. Ik kon mijn gevoelens niet uiten.”

Aan het woord is John, getrouwd met Christa. Christa is een vrouw die er behoefte aan heeft om haar gevoelens te delen. Geen wonder dat ze op een gegeven moment vastliepen. En zo vast zelfs dat ze het scheidingsproces in werking stelden. De kinderen en andere familieleden werden geïnformeerd. Wat komt er wat kijken om alles voor een scheiding te regelen, m.n. voor de kinderen, andere huisvesting, verdeling, enz. Christa had net een nieuwe baan en dat kostte ook heel wat energie. Juist omdat ze nog in de proeftijd zat. En in deze omstandigheden kon ze haar baan natuurlijk niet verliezen.

Op een dag toen ze vermoeid uit haar werk kwam, vroeg ze John om haar even in zijn armen te houden. Ze moest gewoon even tegen hem uitrusten. Dat bracht een verandering. Beiden kwamen tot de ontdekking dat het dom zou zijn om de scheiding door te zetten. Beter was het om hulp te zoeken en opnieuw te beginnen. Na 3 bezoeken had John de psycholoog wel gezien. Daar werd je ook niet vrolijk van.

In ongeveer dezelfde tijd begon Christa samen met haar schoonmoeder naar een gemeente te zoeken waar ze God zou kunnen ontmoeten. John ging al jaren niet meer naar de kerk. Daar ontstond bij haar een verlangen om zich te laten dopen. Toen ze John vertelde dat ze naar een doopklas zou gaan om te leren wat het dopen inhield, zei hij, dat hij dat ook wel eens wilde horen. Een begin van een nieuw leven?

Er ging een wereld voor hen open. Er kwamen nieuwe vrienden. John ging naar een survival weekend van de 4e Musketiers in de Ardennen. En daar brak de schil rondom John’s hart. Na een worstelende tocht door de rivier waarbij hij een van de andere mannen met zich mee sleepte, werd hij bij de eindstreep met een royale omarming verwelkomt. Daar barstte hij in tranen uit. Hij realiseerde zich dat hij gevoel had en dat God van hem hield. Bij thuiskomst verwelkomde Christa een veranderde man. Dat bracht een verandering in hun huwelijk.

Wat is de plek van God nu in hun huwelijk? Dat blijft zoeken. Allebei een relatie met God en dat gestalte geven in de praktijk van alle dag. Elkaar liefhebben, waarderen en respecteren. Dat uit zich in kleine dingen: dankjewel zeggen voor de dingen die je voor elkaar doet, de liefdestaal van de ander leren spreken (voor en met haar naar een museum gaan). Praten over de dingen die je bezig houden en zo af en toe Gods zegen over de ander uitspreken. Er valt nog veel te groeien, maar wat is het leven prachtig!

Vragen om samen over te hebben:
1. Hoe heb je geleerd om samen te praten over je gevoelens?
2. Wat is de plek van God in je relatie?
3. Wat betekent het samen bidden in je relatie?