God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.” (Genesis 1:27-28)

Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt”. (Genesis 2:24)

God heeft de seksualiteit bedacht. Hij heeft die mogelijkheid gegeven om kinderen te krijgen. Dat is een doel van seks. Een zegen. Gelukkig is voortplanting niet de enige reden voor onze seksualiteit. Als man en vrouw mogen we ervan genieten. Het lied van de liefde (Hooglied) staat er vol van. Als man mag je genieten van het lichaam van je vrouw. En als vrouw mag je genieten van de lichamelijke omgang met je man. Ook de Spreukenbundel heeft er een aantal prachtige gedeelten over. Je mag in vuur en vlam staan voor je eigen man of vrouw.

Toch gaat niet allemaal niet vanzelf. Als man en vrouw zijn we zo verschillend. Ook in de seksuele beleving. Lichamelijk zien we er heel verschillend uit. Over het algemeen zie je de seksuele opwinding van de man aan de buitenkant, bij de vrouw meer aan haar binnenkant.

Seks: met lichaam en geest

Seks is deels lichamelijk, deels emotioneel en deels mentaal:

  • Het wordt beïnvloed door je lichamelijke gesteldheid. Ben je moe? Ben je in goede conditie? Doe je aan sport? Ook je leeftijd en gezondheid hebben invloed.
  • Seks wordt beïnvloed door je emotionele gesteldheid. Als je ruzie hebt, is het voor een vrouw heel moeilijk om te vrijen. Maar een man vindt dit misschien wel een fijne manier om het weer goed te maken.
  • Seks wordt beïnvloed door je mentale gesteldheid. Hoe is je houding ten opzichte van seks? Hoe praat je erover? Is dit een onderwerp waar je samen als echtpaar over praat? Weet je van elkaar wat je prettig vindt? Of juist niet? Hoort seks bij de gewone (heel speciale) dingen van je leven? Of zit het in de taboesfeer?

Als je serieuze problemen hebt op seksueel gebied moet je hulp zoeken. Als je te maken hebt gehad met misbruik of wanneer je last hebt van fouten uit je verleden, dan moet je daar samen over praten. En misschien professionele hulp zoeken. Hoe moeilijk dat ook is: zoek hulp! Dit onderwerp is te belangrijk om te laten liggen.

Gespreksvragen

Hoe staat het met jouw beleving van jullie seksuele relatie? Beantwoord de volgende vragen met ‘ja’, ‘meestal’ of nee.

  1. Vind je het fijn om met je partner te vrijen?
  2. Denk je dat je partner het ook fijn vindt?
  3. Zegt je partner dat hij/zij tevreden is op seksueel gebied?
  4. Ben je zelf tevreden op seksueel gebied?
  5. Neemt ieder van jullie af en toe het initiatief tot het liefdesspel?
  6. Plan je bepaalde tijden om ongestoord samen te kunnen zijn?
  7. Heb je je partner de afgelopen weken laten merken dat je naar lichamelijk contact met hem/haar verlangt?