Misschien heb je geen zin om over conflicten te praten. Misschien schaam je je voor ruziemaken omdat je dat niet christelijk vindt. Maar conflicten komen in iedere gezonde relatie voor. De kunst is niet om conflicten te vermijden, maar om zo met conflicten om te gaan dat ze tot opbouw en verdieping van je relatie leiden. Bij een conflict in je relatie zul je altijd een spanningsveld ervaren tussen enerzijds de waarde die je hecht aan je relatie en anderzijds de waarde die je hecht aan de vervulling van je persoonlijke behoefte. Het is belangrijk om beide aspecten aandacht te geven en bespreekbaar te maken.

Tips voor het oplossen van een ruzie

 • Maak van een mug geen olifant
  • Hoe je een tube tandpasta leeg knijpt, hoe de rol wc-papier moet hangen, wat de kleur van het nieuwe behang moet zijn: je mag het belangrijk vinden, maar het zijn geen zaken waar je ruzie over maakt. Hierover kun je onderhandelen.
 • Communiceer in de ‘ik-vorm’ zonder verwijt of oordeel
  • ‘Ik vind het lastig wanneer jij….’ In plaats van ‘Jij hebt alweer …”
  • ‘Ik krijg de indruk dat je mij vergelijkt met anderen…’ in plaats van ‘Jij bent altijd zo jaloers …’
  • Vul niet in, check of je gedachte klopt en probeer de ander te begrijpen.
 • Kies een goed moment om dingen uit te praten
  • Uit onderzoek is gebleken dat tachtig procent van alle ruzies vlak voor het eten plaats vindt. Het is geen goed moment om na een drukke dag of ’s avonds laat een probleem uit te praten.
 • Spreek een paar spelregels af
  • We halen geen oude koeien uit de sloot.
  • We worden niet handtastelijk.
  • We maken geen ruzie waar anderen bij zijn.
  • We lopen niet weg.
  • We dreigen niet met een scheiding.

Gespreksvragen

 1. Hoe reageer jij gewoonlijk in een conflictsituatie?
 2. Wat voor gevoelens komen er bij je boven als je een conflict hebt?

Lees samen Filippenzen 2:1-5:

“Nu jullie door Christus zozeer bemoedigd worden en liefdevol getroost, nu er onder jullie zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. Heb niet alleen je eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder jullie de gezindheid heersen die Christus Jezus had.”

 • Welke oproep klinkt er in dit gedeelte over onze houding naar elkaar?
 • Wat betekent de gezindheid van Jezus Christus hierin?
 • Hoe kan dit jullie helpen in het oplossen van conflicten en probeer dat samen eens praktisch te maken.