Er zijn twee extremen als het over conflicten gaat. We noemen ze “ontploffers” en “binnenvetters”.

Ontploffers zijn altijd wel in voor een goede discussie. Twee ontploffers kunnen dan ook een heftige relatie hebben en toch leren goed te functioneren. Dat komt doordat ze een effectieve manier hebben gevonden waarop ze kunnen omgaan met conflicten. Ze ontploffen, lossen op, maken het weer goed en gaan door. Voor sommigen werkt dit goed, maar het gevaar kan zitten in de optelsom van alle schade die je gaande weg maakt.

Het andere uiterste…

Binnenvetters reageren op conflict door zich terug te trekken. Twee mensen in een relatie met deze neiging zullen óf hun problemen onder het tapijt schuiven óf het intern verwerken. In het beste geval besluit degene die intern verwerkt dat het niet zo belangrijk is en laat het gaan. Of besluit de binnenvetter om het toch eruit te gooien en te bespreken na er even over nagedacht te hebben. In het slechtste geval veegt de binnenvetter het ene na het andere onder het tapijt. Ze lopen een nuttig conflict mis en de relationele groei mis. Daarbovenop is er een geval dat er een diepe bitterheid ontwikkeld tot het punt dat er een briefje op het aanrecht ligt met: “Ik ben er klaar mee!”

Om over na te denken:

  1. Waar staan jij en je partner op een schaal van 0-10, 0 is het zijn van een ontploffer en 10 is het zijn van een binnenvetter?
  2. Wat is het effect van het verschil tussen jou en je partner op hoe je samen omgaat met een conflict?
  3. In hoeverre worden problemen geïdentificeerd, besproken en opgelost?
  4. Wat is iets dat je kunt doen om de manier waarop je omgaat met een conflict te verbeteren?

Love that lasts (2012), Mike Woodard