Voor een goed huwelijk zijn liefde en trouw onmisbare pijlers. Maar dit zijn geen producten die je in de supermarkt koopt. Ze zijn afhankelijk van wat er in het diepst van het hart van een mens leeft.

Wij geloven dat God de betekenis van liefde en trouw aan je laat zien tot in het diepst van je hart. Daarom is het belangrijk dat je je afvraagt welke plaats God inneemt in je relatie. Welk verschil maakt Hij in je huwelijksrelatie? Is het belangrijk dat je allebei christen bent? Wat kan God dan betekenen in je onderlinge relatie?

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. … Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren.

Romeinen 5 verzen 5 en 8

Tijd voor God en voor elkaar

Denk eens na over de volgende punten en praat met elkaar over de gestelde vragen.

  • Wees er zeker van dat je een kind van God bent.
  • Neem de tijd om je op God te concentreren.
  • Lees je bijbel en bid dagelijks.
  • Belijd de dingen in je leven waarvan je weet dat ze niet goed zijn.
  • Vraag om vergeving.
  • Kies ervoor om Jezus de eerste plaats in je leven te geven.
  • Vraag God om je voortdurend te vervullen met de Heilige Geest.