Bidden voor je vrouw, hoe doe je dat? Is dat nodig? Is dat praktisch? Is dat goed voor haar? Of is dat goed voor je zelf?

Het is goed om je afhankelijkheid aan de Heer uit te spreken en je relatie, je huwelijk, jezelf, je vrouw en je kinderen aan Hem op te dragen. Hij is immers de belangrijkste Persoon. Hem wil je volgen en aan Hem wil je je leven opdragen. Mooi om dat samen met je partner te doen, maar in eerste instantie dienen we zelf de Heer.

Bid voor jezelf om te groeien in je liefde voor je vrouw om haar te helpen haar plek in de relatie met God te vinden en daarin te groeien.

Als je als man voor je vrouw bidt, is het niet de bedoeling dat je daardoor je vrouw onder controle krijgt. Integendeel. Juist door je gebed, geef je de regie uit handen. Je geeft je eigen wensen en verlangens aan God over en laat Hem de leiding. Als je bidt, vraag je God om in het hart en leven van je vrouw te werken. Hij heeft het beste met je vrouw voor. En natuurlijk als God haar zegent, is dat ook de beste zegen voor jezelf. Je hebt de kans om heel veel voor je vrouw te betekenen door God te vragen haar te leiden en te beschermen. Op die manier zet je ook een bescherming om je huwelijk.

Wees geduldig en geef God de kans om te werken en te genezen. Denk er steeds aan, dat jij – noch je vrouw, volmaakt bent. God is de bron van alles wat je nodig hebt voor jezelf en je huwelijk. Maak je geen zorgen over wat er zal gebeuren. Laat het aan Hem over.

In navolging van het gebed van Jezus in Johannes 14 wil ik als man bidden voor mijn vrouw, dat:

  • God wordt verheerlijkt in en door haar leven.
  • Zij God zal kennen en zal groeien in de kennis en ervaring met Hem.
  • God haar veilig zal stellen in Hem (dat ze niet zal wanhopen of ontmoedigd wordt als het moeilijk wordt).
  • Ze moreel rein blijft en apart gezet voor de dienst van God.
  • Ze eenheid met God mag ervaren en met mij, haar man, en met andere christenvrouwen.
  • Ze tot het einde van haar leven trouw aan Christus zal blijven.

Ik wil voor mezelf als haar man bidden en mezelf de vraag stellen:

  • Wat voor man heeft mijn vrouw nodig?
  • Welke dingen heeft ze van me nodig?
  • Welke eigenschappen moet ik ontwikkelen in mijn leven voor haar?
  • Hoe kan ik haar dienen zodat zij kan groeien tot de vrouw die God van haar wil maken?

Bid, dat God deze kwaliteiten in je leven zal gaan ontwikkelen.

Het volgende gebed zou je (dagelijks) voor haar kunnen bidden:

Hemelse Vader, help me dat ik vandaag de man ben, die mijn vrouw nodig heeft. Ik weet dat ik niet kan voorzien in al haar behoeften, dat kunt u alleen, maar help me zo te handelen dat ze mijn zorg en liefde ervaart. Help me, dat ik gevoelig ben voor wat ze nodig heeft en voor haar zorg, zoals ik dat behoor te doen. Help me te horen wat ze tegen me zegt. Help me om attent te zijn en haar te bemoedigen in de dingen die ze onderneemt. Help me om haar te beschermen tegen gevaar of beledigingen.

Heer, geef me de wil en de energie om haar te vertellen wat me bezighoudt. En haar de dingen te zeggen, die voor mij misschien vanzelfsprekend zijn, maar die ze toch graag wil horen. Help me dat ik vriendelijk ben, haar waardeer en prettig ben om mee samen te zijn. Amen.