Bidden voor je man, hoe doe je dat? Is dat nodig? Is dat praktisch? Is dat goed voor hem? Of is dat goed voor je zelf?

Het is goed om je afhankelijkheid aan de Heer uit te spreken en je relatie, je huwelijk, jezelf, je man en je kinderen aan Hem op te dragen. Hij is immers de belangrijkste Persoon. Hem wil je volgen en aan Hem wil je je leven opdragen. Mooi om dat samen met je partner te doen, maar in eerste instantie dienen we zelf de Heer.

Vandaar dat je ook mag bidden voor jezelf in relatie met je man. Natuurlijk kun je bidden voor je man en dat gaan we ook doen de komende dagen en weken, maar in dat alles mag je je afhankelijk weten van de Here God.

Bid voor je zelf om te groeien in je liefde voor je man om hem te helpen zijn plek in de relatie met God te vinden en daarin te groeien.

We geven je elke keer een onderwerp waarover je kunt nadenken en over kunt bidden. Misschien is het een goed idee om de genoemde Bijbelgedeelten te gebruiken bij je dagelijkse ontmoeting met God. Hij is immers degene, die je wil helpen om dagelijks in afhankelijkheid van Hem te leven.

  • Vraag de Heer om jou te maken tot de vrouw die je man nodig heeft als hulp, vriend, kameraad en levensgezel. Help me om een plek voor hem te maken waar hij zich thuis voelt en waar hij graag thuiskomt. Leer me hoe ik goed voor mezelf kan zorgen, zodat ik aantrekkelijk voor hem ben. Help me te groeien, zodat ik een creatieve en zelfverzekerde vrouw wordt: rijk is verstand, ziel en geest. Wilt u me zo’n vrouw maken, waar mijn man trots op is.
  • Bid voor je man en vraag God hem kracht te geven om er te zijn voor zijn gezin – om zijn verantwoordelijkheid te nemen en aandacht te hebben voor jou en de kinderen.
  • Bid voor je man en vraag God dat Hij hem zegent in zijn werk en hem laat zien hoe hij de Heer kan eren in zijn houding en geest. Vraag de Heer hoe Hij het werk van zijn handen zegent en hem tot zegen stelt voor zijn werkgever en collega’s.

Bijbelgedeelten: Psalm 90:16-17 en Daniel 6.

  • Bid voor je man, dat hij een goed rentmeester zal zijn van jullie financiën en bezit. Alles wat je hebt, is van God. Hij heeft het jullie toevertrouwd om daarmee je werk te kunnen doen en een getuigenis te zijn in deze wereld.

Bijbelgedeelten: Mattheus 6:19-21 en Lucas 16:1-13