Heb je wel een een gesprek gevoerd dat heel belangrijk, zelfs urgent, was, maar dat je op de een of andere manier het idee hebt dat de ander niet begrijpt hoe belangrijk je het gesprek vind?

Ik heb gesprekken gehad met spijtige mannen die zich te laat hadden gerealiseerd dat de terugkerende gesprekken met hun vrouw pogingen waren om een heel belangrijk punt te maken, maar dat ze het om verschillende redenen niet begrepen.

Bill Hybels beschrijft in zijn boek “Axiom: Powerful leadership proverbs” hoe hij het duidelijk maakt aan zijn personeel dat de boodschap van wat hij gaat zeggen echt belangrijk is. Hij noemt het een “112-gesprek” zodat mensen weten dat wat er gezegd gaat worden heel belangrijk is en dat het direct aandacht vraagt. “Bel 112!” is bijna een universele code.

Reflectie: Is er iets waarover een 112-gesprek gevoerd moet worden? Zijn er zorgen die zich kunnen ontwikkelen tot een 112-onderwerp als je ze nu geen aandacht geeft?

Bedenk: een 112-centralist hebben één taak, namelijk luisteren en met een plan komen voor de nood van de beller. Als een beller 112 misbruikt, kan de beller in de toekomst worden genegeerd.

Bespreek: Bedenk samen hoe je kritieke onderwerpen kunt aankaarten zodat je beiden de ernst ervan inziet. Sommigen gebruiken een schaal van 1-10. “Op een schaal van 1-10 is het een 7” geeft aan hoe belangrijk een onderwerp is.

Bron: Relationships under construction (2016), Mike Woodard