Missie & Visie

FamilyLife is onderdeel van stichting Agape en wil iedereen in Nederland bereiken om gezonde en duurzame relaties te ontwikkelen en gezinnen te helpen in relatie met elkaar en met God. Daarbij worden we gemotiveerd en geïnspireerd door de principes en inzichten die de Bijbel ons aanreikt.

FamilyLife verlangt ernaar:

  • duurzame relaties te bevorderen en gezinnen te versterken.
    Wanneer de thuissituatie veilig en gezond is, heeft dat een positieve invloed op de samenleving als geheel.
  • dat (echt)paren Jezus Christus leren kennen en dat Hij de basis en de bron is van hun relatie.
  • dat er een beweging ontstaat van geestelijke vermenigvuldiging, doordat deze stellen hun ervaringen weer gaan delen met anderen.
  • dat kerken en gemeenten hier visie voor ontwikkelen en een plan van aanpak maken voor duurzame relaties en huwelijken.

Een goed huwelijk ontstaat niet vanzelf en de cijfers laten zien hoeveel gebrokenheid er op dit terrein is, ook binnen kerken. Het vraagt inspanning om het in je huwelijk goed te hebben. God heeft het huwelijk ingesteld en geeft door de Bijbel heen veel aanwijzingen om het ook te laten werken en ervan te kunnen genieten. Wanneer je ontdekt hoe uniek en betekenisvol deze relatie is, raak je ook gemotiveerd om er in te investeren.

Door de jaren heen hebben we bij honderden stellen gezien hoe waardevol dat is en dat is ook onze motivatie ons hiervoor in te blijven zetten.

De aanjagers

FamilyLife bestaat uit een kernteam van vier medewerkers met daarnaast vrijwilligers door het hele land heen.

Peter en Betty van Genderen zijn 33 jaar getrouwd en werken sinds 2020 bij FamilyLife Agape. Vanuit hun werk als mediator en coach zien ze zoveel gevolgen van moeizame en gebroken relaties dat hun passie mede daardoor is om preventief te investeren in relaties. Een huwelijk is ‘werk in uitvoering’ en door de jaren heen hebben ze ontdekt hoezeer het de moeite waard is daarin te investeren. Dat gunnen ze anderen en willen daarvan graag uitdelen.

Henk & Tiny Veltman zijn ruim 40 jaar getrouwd. Tiny ontmoette Henk bij zijn sollicitatie als Agape-medewerker in 1977. Begin 1981 vertrokken ze voor Agape naar Suriname, waar ze meer dan 20 jaar hebben gewoond. Na terugkomst in Nederland hebben ze jarenlang in diverse landen in Europa gewerkt en meegewerkt aan huwelijksconferenties en activiteiten in het studentenwerk. Zij verlangen ernaar om mee te helpen dat stellen elkaar en God beter leren kennen.

Steun FamilyLife, geef een gift

FamilyLife is vrijwel volledig afhankelijk van giften en daarom vinden we het heel fijn wanneer u ons ook financieel wilt steunen. Dat geeft ons de kans om dit werk voort te zetten en meer stellen te bereiken.
Giften lopen via de website van Agape, onze moeder organisatie.